OBIECTIVUL GENERAL al Strategiei de Dezvoltare Locală integrată a Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei:

  • Dezvoltarea durabilă a Zonei Pescărești a județelor Botoșani și Iași, prin promovarea și susținerea creșterii competitivității economice pe termen lung și a atractivității regiunii pentru investiții, prin valorificarea resurselor naturale și antropice, crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona vizată

OBIECTIVELE SPECIFICE ale Strategiei de Dezvoltare Locală integrată a Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei:

  • sporirea competitivității și viabilității întreprinderilor din Zona Pescărească Iazurile Moldovei, inclusiv prin îmbunătațirea siguranței și a condițiilor de lucru
  • conservarea identității locale și promovarea potențialului turistic al zonei.