ASOCIAȚIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI este un Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit constituit din reprezentanți ai sectorului public și privat cu scopul de a asigura dezvoltarea unei strategii eficace la nivelul comunităților locale cu activități pescărești.

ZONA PESCĂREASCĂ DESERVITĂ este situată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în partea de sud a județului Botoșani și nordul Județului Iași și cuprinde un număr de 12 localități: comunele iAlbești, Bălușeni, Copălău, Durnești, Frumușica, Mihai Eminescu, Răchiți, Roma, Stăuceni, Sulița și orașul Flămânzi din județul Botoșani și comuna Deleni din județul Iași.

OBIECTIVUL PRINCIPAL al Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei este: sprijinirea dezvoltării rurale durabile a comunităților din arealul deservit; promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene, naționale și/sau alte tipuri de granturi, punând astfel bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacității de dezvoltare și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală integrată pentru zona pescărească deservită, pentru orizontul de timp 2014-2023, în vederea conservării patrimoniului natural local și a consolidării capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor, a dezvoltării mediului economic și a îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.

ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI constă în:

  • elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru zona pescărească;
  • identificarea și implementarea proiectelor conform POPAM 2014-2020;
  • consultanță și asistenţă de specialitate pentru beneficiari privați și/sau publici în vederea accesării de proiecte finanțate prin POPAM 2014-2020;
  • organizarea de apeluri pentru proiecte, a procesului de verificare și decizie asupra proiectelor depuse și monitorizarea proiectelor implementate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală;
  • încurajarea inovării la nivelul microregiunii, modernizarea formelor tradiționale de know-how și/sau descoperirea de noi soluții la problemele locale identificate;
  • sprijinirea valorificării echilibrate a resurselor locale naturale, sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și de acvacultură;
  • diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri, alternative în cadrul comunității locale pescărești;
  • organizarea de întruniri, conferințe, dezbateri, mese rotunde și ateliere de lucru pentru facilitarea schimburilor de cunoştințe și consolidarea bunelor practici în domeniul pescuitului și acvaculturii;
  • promovarea parteneriatului public-privat și a zonei FLAG.

OBIECTIVUL GENERAL al Strategiei de Dezvoltare Locală integrată a Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei: Dezvoltarea durabilă a Zonei Pescărești a județelor Botoșani și Iași, prin promovarea și susținerea creșterii competitivității economice pe termen lung și a atractivității regiunii pentru investiții, prin valorificarea resurselor naturale și antropice, crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona vizată.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale Strategiei de Dezvoltare Locală integrată a Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei: sporirea competitivității și viabilității întreprinderilor din Zona Pescărească Iazurile Moldovei, inclusiv prin îmbunătațirea siguranței și a condițiilor de lucru. conservarea identității locale și promovarea potențialului turistic al zonei.

MĂSURILE PROPUSE A FI IMPLEMENTATE ȘI FINANȚATE în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală integrată a Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei: MĂSURA 1 – Crearea și dezvoltarea de activități generatoare de venit în Zona Pescăreacă Iazurile Moldovei; MĂSURA 2 – Creșterea accesibilității și atractivității zonelor piscicole, inclusiv protejarea biodiversității de pe teritoriul FLAG.

REZULTATE AȘTEPTATE din implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală integrată a Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei: numărul de locuri de muncă create: 18 locuri; numărul de locuri de muncă menținute: 9 locuri.

Prin implementarea Strategiei de dezvoltare locală integrată a Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei se dorește să se obțină reducerea declinului sectorului pescăresc, creșterea nivelului de trai a comunităților, îndeosebi a celor implicate în sectorul pescăresc și acvacultură, valorificarea produselor pescărești și a mediului ambiental.

Brosura prezentare AZPIM

Citeste actul constitutiv al Asociatiei Zona Pescareasca iazurile Moldovei


Date de contact : Judetul Botosani, Localitatea Sulita, Sat Sulita, str Principala nr. 125
Telefon fix: 0231 578 935
E-mail: flagbotosaniasi@gmail.com