Asociatia Piscicultorul Sulita, cu sediul în Sat Dracsani, Comuna Sulita, judeţul Botosani, telefon/fax 0231/530.494, e-mail: flagbotosaniasi@gmail.com , in urma selectarii proiectului depus de parteneriatul format in perioada mai-iunie 2016, a semnat cu DGP – AMPOPAM Contractul de finantare nr. 25/16.09.2016, in cadrul M.III.1. – “Srijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti”, in urma caruia implementeaza proiectul cu titlul “Spriijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatului public-privat si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Botosani-Iasi”. In cadrul acestui proiect se va infiinta „ASOCIATIA ZONA PESCAREASCA IAZURILE MOLDOVEI”.

Teritoriul deservit de asociatie va fi alcatuit din: orasul Flamanzi, comunele: Albesti, Baluseni, Blandesti, Copalau, Durnesti, Frumusica, Mihai Eminescu, Rachiti, Roma, Stauceni, Sulita – din judetul Botosani si comuna Deleni, din judetul Iasi.

Obiectivul general al proiectului Sprijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatului public-privat si elaborarea strategiei de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti Botosani-Iasi”, il reprezinta: promovarea cresterii economice, a incluziunii sociale si a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare si a mobilitatii fortei de munca in cadrul comunitatilor costiere si interioare, dependente de pescuit si acvacultura, inclusiv diversificarea activitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii in zona pescareasca Botosani –Iasi.despre

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.1. Animarea teritoriului prin :

  • dezvoltarea parteneriatelor locale si infiintare FLAG – ASOCIATIA ZONA PESCAREASCA IAZURILE MOLDOVEI in zona pescareasca Botosani-Iasi. Acest obiectiv va fi indeplinit prin implicarea actorilor locali reprezentativi pentru teritoriul din zona pescareasca Botosani-Iasi propusa prin prezentul proiect;
  • Informarea si constientizarea comunitatilor locale prin actiuni de animare. Vor fi informati despre viitorul FLAG, oportunitatile de dezvoltare ale zonei, de planul de actiune in vederea elaborarii unei Strategii de Dezvoltare Locala in zona pescareasca Botosani-Iasi
  • Promovarea initiativelor locale prin realizarea intalnirilor de lucru cu partenerii pentru formularea priorităţilor de dezvoltare a teritoriului şi identificarea celor mai bune modalităţi de implementare a activităţilor prioritare;

O.2. Pregatirea si elaborarea strategiei de dezvoltare locala bine documentata în cadrul sesiunii de selectie a FLAG-urilor lansată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, prin realizari de analize şi expertize teritoriale, analize diagnostic şi analize SWOT la nivelul zonei FLAG Botosani-Iasi, pentru identificarea corectă şi exactă a oportunităţilor de dezvoltare rurală integrată şi minimizarea riscurilor. Stategia de dezvoltare rurala va avea ca scop:

  • Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creșterii eficienței energetice, și a transferului de cunoștințe care va permite dezvoltarea cunoştinţelor tehnice, ştiinţifice sau organizaţionale în fermele de acvacultură, diversificarea producţiei cu specii cu potenţial bun de piaţă, îmbunătăţirea semnificativă a produselor, proceselor şi sistemelor organizaţionale la nivelul fermei; studiereafezabilităţii tehnice şi economice a produselor şi proceselor inovative. Unde este cazul, aceste activităţi vor fi realizate prin, sau în colaborare cu institute recunoscute.
  • Creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, contribuind la valorificarea potenţialului turistic, sporirea coeziunii sociale şi diversificarea activităţilor în comunităţile pescăreşti.
  • Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.