In perioada mai-iunie 2016, la nivelul zonei pescaresti Botosani-Iasi s-au pus bazele unui parteneriat, format din 26 de membri, avand in vedere ca MADR prin DGP-AMPOPAM avea, la vremea respectiva, lansata sesiune de primire proiecte in cadrul M. III.1. – “Sprijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti”.
Cei 26 de semnatari ai acestui acord de pareteneriat au fost:

Nr.

crt

Denumire partener
 
Tip partener Numele /prenumele
Funcția
Date de contact
1 ASOCIATIA PISCICULTORUL SULITA Societate civila Nistor Gheorghe Presedinte Sat Dracsani, Comuna Sulita, Jud Botosani,
Tel 0744.622.285,
fax 0231530494
email: flagbotosaniasi@gmail.com
2 MURARIU A PETRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA Întreprindere Individuala Murariu Petru Titular Oras Flamanzi, Str Pusnei nr 11, Jud Botosani, Tel 0744771049, email murariu_ps@yahoo.com
3 OLOERIU ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA Intreprindere Individuala Oloeriu Elena Titular Oras Flamanzi, Str Tamba nr 51, Jud Botosani, Tel 0743498705. email elenaoloeriu@yahoo.com
4 REBENCIUC N. COSTEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Întreprindere Individuală Rebenciuc Costel Titular Loc Nicolae Balcescu, Oras Flamanzi, Jud Botosani, Tel 0736131318, email: nicu.rebenciuc@yahoo.com
5 COMUNA COPĂLĂU UAT Ivanov Ciprian Primar Sat Copalau, Comuna Copalau, Jud Botosani,
Tel 0745649571, email primariacopalau@yahoo.com
6 COMUNA STĂUCENI
 
UAT Epuraș Cozmin-Iulian Primar Sat Stauceni, Comuna Stauceni, Jud Botosani, Tel 0231545794, fax 0231545963, email primaria_staucenibt@yahoo.com
7 COMUNA FRUMUȘICA
 
UAT Rădeanu Constantin Primar Sat Frumusica, Comuna Frumusica, Jud Botosani, Tel/fax 0231554124, email primariafrumusica@yahoo.com
8 ORASUL FLĂMÂNZI
 
UAT Oloeriu Dan Primar Orasul Flamanzi, Jud Botosani, Tel 0743498705, email orasflamanzi@yahoo.com
9 COMUNA DELENI
 
UAT Prigoreanu Dumitru Primar Str Principala nr 1217 B, Sat Deleni, Com Deleni, Jud Iasi, Tel 0232732040, fax 0232732043, email primaria@comunadeleni.ro
10 COMUNA ALBEȘTI
 
UAT Amarandei Mihai Primar Sat Albesti, Com Albesti, Jud Botosani, Tel/fax 0231572140, email primaria.albesti@yahoo.com
11 COMUNA BĂLUȘENI
 
UAT Stratulat Neculai Primar Sat Baluseni, Com Baluseni, Jud Botosani, Tel/ fax 0231515849, email primariabaluseni@yahoo.com
12 COMUNA RACHITI
 
UAT Iacob Gheorghe Primar Sat Rachiti, Com Rachiti, Jud Botosani, Tel/fax 0231544210, email primaria.rachiti@gmail.com
13 COMUNA LUNCA
 
UAT Marcu Marcel Primar Sat Luca, Comuna Lunca, Jud Botosani, Tel/ fax 0231573811, email office@primarialunca.ro
14 COMUNA SULITA
 
UAT Ciubotariu Costinel Primar Sat Sulita, Comuna Sulita, Jud Botosani, Tel 0231573112, fax 0231573212, email primariasulita@yahoo.com
15 PEȘTE AURIU SRL
 
SRL Leagăn Gheorghe Reprezentant legal Sat Maxut, Com Deleni, Jud Iasi, Tel 0740843761, email ghita_leagan@yahoo.com
16 SC PISCICOLA SA
 
Societate pe actiuni Nistor Gheorghe Reprezentant legal Botosani, Str IC Bratianu, nr 125,Jud Botosani, Tel 0231516364, fax 0231530494, email piscicolabt@gmail.com
17 AGRO TRICOM TIN SRL SRL Găină Ionel Reprezentant legal Sat Deleni, Com Deleni, Jud Iasi, Tel 0745262074, email company_tin@yahoo.com
18 CIPRO  SRL
 
SRL Ivanov Cristina Reprezentant legal Sat Copalau, Com Copalau, Str Pincipala, nr 2, Jud Botosani, Tel 0746329990, fax 0231531586, email ivanovciprian@yahoo.com
19 AGROMAX K SRL
 
SRL Popa Karleta Reprezentant legal Sat Maxut, Com Deleni, Jud Iasi, Tel 0744541011, email karletapopa@yahoo.com
20 CHINEL PRODCOM SRL SRL Popescu Ștefan-Corneliu Reprezentant legal Sat Sulita, Com Sulita, Jud Botosani, Tel 0744700844, email popescustefanc@yahoo.com
21 SILVOCAD CHINEL SRL
 
SRL Popescu Bogdan-Dumitru Reprezentant legal Sat Sulita, Com Sulita, Jud Botosani, Tel 0747584248, email popescu_bogdan2006@yahoo.com
22 SERVICII COMUNALE DRUM CONSTRUCT SRL SRL Crîșmaru Petru Reprezentant legal Sat Frumusica, Comuna Frumusica, Jud Botosani, Tel/fax 0231554124, email primariafrumusica@yahoo.com
23 NĂVODUL STAR SRL
 
SRL Berescu Doina Reprezentant legal Botosani, Str Rozelor, Nr 3 Jud Botosani, Tel 0744540656, email doinaberescu@yahoo.com
24 CAMPIOSERV POINT SRL
 
SRL Cimpanu Florin Cristian Reprezentant legal Botosani, Str Stefan Luchian, nr 11, Sc B, Et2, AP 8, Jud Botosani, Tel 0755400071, email cristocea1982@yahoo.com
25 IMPEX DONA SRL
 
SRL Breșug Cristina Reprezentant legal Botosani, Bdul M Eminecu, NR 99, Jud Botosani, Tel 0231537712, fax 0231510182, email impexdona@yahoo.com
26 TERANIT INVEST SRL
 
SRL Oancea Ionela Reprezentant legal Sat Victoria, Com Stauceni Jud Botosani, Tel 0763921548, email teranit.invest@yahoo.com

 

Cei 26 de parteneri enumerati mai sus au mandatat ASOCIATIA PISCICULTORUL SULITA sa fie reprezentant legal al proiectului care s-a depus spre evaluare in cadrul apelului de selectie amintit, proiect intitulat:
Spriijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatului public-privat si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Botosani-Iasi”.
In urma perioadei de evaluare a proiectelor depuse, DGP-AMPOPAM  a considerat proiectul depus de parteneriatul indicat mai sus ca fiind eligibil si selectat pentru finantare.

Astfel ca, Asociatia Piscicultorul Sulita, cu sediul în Sat Dracsani, Comuna Sulita, judeţul Botosani, C.P. 717370, telefon/fax 0231/530.494, e-mail: flagbotosaniasi@gmail.com , reprezentată prin domnul inginer Nistor Gheorghe, având funcţia de Presedinte si Responsabil legal proiect,a semnat la data de 16.09.2016, in calitate de beneficiar, Contractul de finantare nr. 25, prin care autoritatea contractanta DGP-AMPOPAM acorda finantare pentru infiintarea parteneriatului public-privat la nivelul microregiunii si elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zona pescareasca delimitata de teritoriul deservit.
Prin urmare, Asociatia Piscicultorul Sulita, are la dispozitie 3 luni in care sa implementeze cu succes acest proiect.

Una din principalele obligatii asumate, pe langa cea de elaborare a strategiei de dezvoltare locala pentru
zona pescareasca delimitata de teritoriul deservit, este aceea ca parteneriatul initial sa dobandeasca personalitate juridica – conditie fara de care nici nu se poate depune spre evaluare strategia ce va fi elaborata in cadrul proiectului.

Asadar, prin proiect, urmeaza sa se infiinteze ASOCIATIA ZONA PESCAREASCA IAZURILE MOLDOVEI, cu deplina respectare a prevederilor procedurale AM POPAM si in conditiile OG 26/2000 – privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare.
ASOCIATIA ZONA PESCAREASCA IAZURILE MOLDOVEI va coordona implementarea SDL la nivelul teritoriului deservit, avand toate atributiile, competentele si indatoririle unui FLAG – Fishing Local Action Group, asa cum sunt acestea definite de documentele programatice POPAM 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– OS 1. Animarea teritoriului
– OS 1.1. – dezvoltarea parteneriatului si infiintarea FLAG
– OS 1.2. – actiuni de animare
– OS 1.3. – informarea publica
– OS 1.4. – mass-media locala
– OS 2. Pregatirea sie laborarea strategiei de dezvoltare locala
– OS 2.1. – contractare firma de consultanta
– OS 2.2. – organizare grupuri de lucru
– OS 2.3. – contractare firma de audit