Lista clasament intermediar Apel 3 – Masura 1

Lista proiectelor selectate si propuse pt finantare Apel 3 – Masura 1

Lista cererilor de finanţare în ordinea descrescătoare a punctajului Apel 3 – Masura 1

Anunț prelungire apel de proiecte pentru Măsura 1

Calendar estimativ apeluri 2019

Anunț lansare apel de proiecte pentru Măsura 1

Calendar estimativ apeluri 2019

Ghidul Solicitantului – Masura 1 – Crearea si dezvoltarea de activitati generatoare de venit in Zona Pescareasca Iazurile Moldovei – Revizia 16.09.2019

Notificare închidere apel de proiecte pentru Masura 1

Anunț lansare apel de proiecte pentru Măsura 1

Calendar estimativ apeluri 2019

Lista proiectelor selectate si propuse pt finantare – Apel 2

Lista clasament intermediar Apel 2 – Masura 1

Lista clasament intermediar Apel 2 – Masura 2

Lista CF in ordinea descrescatoare a punctajului Apel 2 – Masura 1

Lista CF in ordinea descrescatoare a punctajului Apel 2 – Masura 2

Lista CF respinse Apel 2

Lista CF retrase Apel 2

Anunț prelungire apel de proiecte pentru Măsura 1

Anunț prelungire apel de proiecte pentru Măsura 2

Calendar estimativ apeluri 2019

Anunț lansare apel de proiecte pentru Măsura 1

Anunț lansare apel de proiecte pentru Măsura 2

Calendar estimativ apeluri 2019

Lista finala a proiectelor selectate si propuse pentru finantare Apel 1

Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare Apel 1

Lista CF retrase Apel 1

Lista CF in ordinea descrescatoare a punctajului Apel 1

Anunt prelungire apel Masura 1

Raspunsuri la solicitari de clarificari 2

Raspunsuri solicitari de clarificari

ANEXE Masura 1

ANEXE Masura 2

ANUNT LANSARE APEL – M1

ANUNT LANSARE APEL – M2

Ghidul Solicitantului – Masura 1 – Crearea si dezvoltarea de activitati generatoare de venit in Zona Pescareasca Iazurile Moldovei

Ghidul Solicitantului – Masura 2 – Cresterea accesibilitatii si atractivitatii zonelor piscicole inclusiv protejarea biodiversitatii de pe teritoriul FLAG

POEMC – Procedura operationala de evaluare a modificarilor contractuale

POVCE – Procedura operationala de verificare a conformitatii…

POIS – procedura operationala de implementare a strategiei

POES – Procedura operationala de evaluare si selectie

POSC – Procedura operationala de solutionare a contestatiilor

PON – Procedura operationala de nereguli

POMRA – Procedura operationala de monitorizare, raportare si arhivare

POECI – Procedura operationala de evitare a conflictului de interese

POCI – Procedura operationala de control intern

ROF – Regulament de organizare si functionare

Organigrama Flag AZPIM

Fisa postului – Manager de proiect

Fisa postului – Expert tehnic 1/ Expert accesare fonduri structurale…

Fisa postului – Expert tehnic 2 / Responsabil Animare si monitorizare

Strategia de Dezvoltare Locala AZPIM