Lista proiectelor selectate si propuse pt finantare – Apel 2

Lista clasament intermediar Apel 2 – Masura 1

Lista clasament intermediar Apel 2 – Masura 2

Lista CF in ordinea descrescatoare a punctajului Apel 2 – Masura 1

Lista CF in ordinea descrescatoare a punctajului Apel 2 – Masura 2

Lista CF respinse Apel 2

Lista CF retrase Apel 2

Anunț prelungire apel de proiecte pentru Măsura 1

Anunț prelungire apel de proiecte pentru Măsura 2

Calendar estimativ apeluri 2019

Anunț lansare apel de proiecte pentru Măsura 1

Anunț lansare apel de proiecte pentru Măsura 2

Calendar estimativ apeluri 2019

Lista finala a proiectelor selectate si propuse pentru finantare Apel 1

Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare Apel 1

Lista CF retrase Apel 1

Lista CF in ordinea descrescatoare a punctajului Apel 1

Anunt prelungire apel Masura 1

Raspunsuri la solicitari de clarificari 2

Raspunsuri solicitari de clarificari

ANEXE Masura 1

ANEXE Masura 2